Περιοχή: Αθήνα – Ασπρόπυργος
Κινητό: 6984096562
Τηλέφωνο: 2105580459
E-mail: info@metakomizete.gr
Υπεύθυνος: Δημήτρης Λαδάς