Όροι Χρήσης

l

Ζητήστε προσφορά

Ζητήστε μια προσφορά για τη μετακόμιση η για τη μεταφορά που σας ενδιαφέρει και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LEADER REMOVALS» (εφεξής «LEADER REMOVALS»), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://metakomizete.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της,.
Η LEADER REMOVALS ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr, προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής ΌροιΧρήσης), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου
1.Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο https://metakomizete.gr ανήκουν αποκλειστικά στη LEADER REMOVALS και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο https://metakomizete.gr προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήσητου περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της LEADER REMOVALS.Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.
3.Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η LEADER REMOVALS καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η LEADER REMOVALS δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
4. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinksκλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών του ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η LEADER REMOVALS δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr.
5.Η LEADER REMOVALS δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr. η και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών
1.Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.
Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τηLEADER REMOVALS ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της LEADER REMOVALS ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,
-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριώνκλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της LEADER REMOVALS και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,
-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της LEADER REMOVALS
-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στονδικτυακό τόπο https://metakomizete.gr ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.
-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,
2. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη LEADER REMOVALS ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Ορων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε LEADER REMOVALS επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της LEADER REMOVALS.

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου
1.Η LEADER REMOVALS, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η LEADER REMOVALS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η LEADER REMOVALS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο https://metakomizete.gr.
2. Η LEADER REMOVALS καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου https://metakomizete.grαπό κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο https://metakomizete.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirusκλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr.

Δ. Προσωπικά Δεδομένα
1.Η LEADER REMOVALS δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή υπηρεσιών της LEADER REMOVALS. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπουhttps://metakomizete.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.
2.Η NOMIKHBIΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπουhttps://metakomizete.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr.

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους
Η LEADER REMOVALS δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

ΣΤ. Λογαριασμός Χρηστών (WebAccount)
1.Μέσω του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters,αλλά και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές που παρέχει η LEADER REMOVALS. Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η ΝΟΜΙΚΗΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
2. Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείουαπό τη LEADER REMOVALS για την ορθή αποτύπωσή της.
Η LEADER REMOVALS δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Ζ.Γενικοί Όροι
1. Οι παρόντες ‘Οροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr.

2.Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
3.Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
4. Η μη ενάσκηση από τη LEADER REMOVALS των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
5.Η LEADER REMOVALS δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
6. Τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ της LEADER REMOVALS και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://metakomizete.gr, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα υπαχθεί σε διαμεσολάβηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ. Τα μέρη ορίζουν ως γλώσσα της διαμεσολάβησης την ελληνική και δεσμεύονται να επιλέξουν από κοινού διαμεσολαβητή ή συνδιαμεσολαβητές από τον Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ.

 

Περιοχές Κάλυψης

Μετακομίσεις Κεντρικά Προάστια

Αθήνα · Βύρωνα · Γαλάτσι · Δάφνη-Υμηττός · Ζωγράφου · Ηλιούπολη · Καισαριανή · Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα · Νέος Κόσμος. Κουκάκι · Γκάζι · Πετράλωνα ·Πατήσια · Γκύζη · Κολωνός · Κολωνάκι · Σεπόλια · Λυκαβηττος · Κυψέλη · Εξάρχεια · Παγκράτι

Μετακομίσεις Νότια Προάστια

Αγιο Δημήτριο · Αλιμο · Γλυφάδα · Ελληνικό-Αργυρούπολη · Καλλιθέα · Μοσχάτο-Ταύρος · Νέα Σμύρνη · Παλαιό Φάληρο

Μετακομίσεις Βόρεια Προάστια

Αγία Παρασκευή · Μαρούσι · Βριλήσσια · Νέο Ηράκλειο · Κηφισιά · Λυκόβρυση-Πεύκη · Μεταμόρφωση · Νέα Ιωνία · Παπάγου-Χολαργός · Πεντέλη · Φιλοθέη-Ψυχικό · Χαλάνδρι · Δροσιά · Άγιος Στέφανος · Αφίδνες · Καπανδρίτι · Κάλαμος · Μαλακάσα · Νέα Ερυθραία · Εκάλη · Μελίσσια · Διόνυσος

Μετακομίσεις Δυτικά Προάστια

Αγία Βαρβάρα · Άγιους Ανάργυρους .Καματερό · Αιγάλεω · Ίλιον · Περιστέρι · Πετρούπολη · Χαϊδάρι · Ασπρόπυργος · Ελευσίνα · Μάνδρα-Ειδυλλία · Μέγαρα · Φυλή

Μετακομίσεις Ανατολικά Προάστια

Αχαρναί · Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη · Κορωπί · Λαύριο · Μαραθώνας ·Μαρκόπουλο · Παιανία · Παλλήνη · Ραφήνα-Πικέρμι · Σαρωνικός · Σπάτα-Αρτέμιδα · Ωρωπος · Σταμάτα · Κρυονέρι

Μετακομίσεις Πειραιάς

Νίκαια-Αγίος Ιωάννης Ρέντης · Κορυδαλλός · Κερατσίνι-Δραπετσώνα · Πέραμα

Μετακομίσεις Νησιά Αττικής

Αγκίστρι · Αίγινα · Κύθηρα · Πόρος · Σαλαμίνα · Σπέτσες · Τροιζηνία · Ύδρα

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Συμβουλές Μετακόμισης

01

Φροντίζουμε μόνοι μας για τα προσωπικά μας είδη, π.χ εσώρουχα, χρυσαφικά, χρήματα,πολύτιμα αντικείμενα κτλ

02

Φροντίζουμε στο νέο μας σπίτι να υπάρχει παροχή ρεύματος !

03

Εύθραυστα αντικείμενα αμπαλάρονται μόνο με ειδική συσκευασία, ρωτήστε την μεταφορική.

04

Ανακυκλώνουμε ή χαρίζουμε ότι παλιό δεν χρειαζόμαστε

05

Αμπαλάρετε σε κάθε κούτα αντικείμενα από τον ίδιο χώρο Μην ανακατεύετε αντικείμενα από διαφορετικά δωμάτια.

06

Μην ξεχνάτε όμως ότι μια αξιόπιστη σύγχρονη μεταφορική εταιρία διαθέτει ειδικευμένα συνεργεία μετακόμισης που μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνα όλες τις εργασίες για σας, σε μια τιμή λογική.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ